loading

loading

Bağırsak Hastalıkları Tedavisi

 

Kronik Kolit Non-spesifik kolit polietyolojik bir hastalıktır. Kolit etyolojisi bazen hem hasta hem de doktoru için belirsizdir ve bugünkü tedavisi antiflojistik yaklaşımın semptomatik açılarından yaklaşmaktadır. Ozonun, anti-inflamatuar, dolaşım ve immünite stimüle edici etkileri kadar, iyi bilinen bakterisidal, virisidal ve fungisidal özellikleri sayesinde, rektal ozon insfulasyonu kolit tedavisinden tamamlayıcı bir tedavi olmaktadır.

Aktif oksijenin barsak duvarından emilmesi proçesinde, metabolizmanın inflamatuar ürünleri ile reaksiyona girer, asidik ve hipoksik ortamın ortadan kaldırır ve barsak epitelinin rejenerasyonu sağlar. Ozon fagositleri aktifler, humoral immünitenin düğmesine basar. Bunun sonucunda hemostaz restore olur, mikrobial denge normalleşir, inflamasyon semptomları geriler. Kanda pO2’deki artış intestinal motiliteyi normalleştirir.

Son olarak, rektal ozon insuflasyonu genel bir stimüle edici etkiye sahiptir. Ozonun bu olumlu etkisi kolitli hastanın psişik durumu için özellikle önemlidir. Aktif akut proçeslerde, rektal ozon insuflasyonunun düşük hacmdaki gaz hacmi ile (100-150ml) ve yüksek ozon konsantrasyonları (10000 mcg/L) ile başlanması tavsiye edilir, tolerans iyi ise gaz karışımının hacmi basamak basamak artırılır (maksimum 900 ml’ye kadar) bununla birlikte ozon konsantrasyonu 1000-3000 mcg/L’ye düşürülür. Tedavi başlangıcında, insuflasyon her gün yapılır, sonra haftada 2-3 kez yapılır, daha sonra da uygulama sıklığı azaltılarak haftada 1’e düşürülür. Hasta iyileşmeye başlarsa, verilen gaz hacmi düşürülür ve düşük ozon konsantrasyonları kullanılır. Kolit tedavisinde, yüksek ozon konsantrasyonlarının kanamaya durdurucu etkisi olduğunu ve düşük ozon konsantrasyonlarının da kan akımını artırdığını hatırlayın (H.H.Wolff, 1988).

İmmün sistemin stimülasyonu ve barsak epitelinin rejenerasyonu için, haftada iki kez 100 mcg ozon ile minör otohemoterapi uygulanması tavsiye edilir, her tedavi kürü için 5-6 enjeksiyon yapılır. Antalya Ozon tedavisi, yaşlı hastalarda kolitin nedeni mezenter arterin atersklerotik arteryal dolaşım bozukluğu ise, ki buna “iskemik kolit” adı verilir, başarıyla kullanılabilir. Bu durumda tavsiye edilen gaz karışımı hacmi 300-500 ml, ozon konsantrasyon 3000-5000 mcg/L’dir, ve iki günde bir 3-4 hafta boyunca uygulanır. Kolitik spastik formlarında, insuflasyon için kullanılan ozon konsantrasyonu 10000 mcg/L’ye kadar çıkar ve gaz karışımı hacmi 300 ml olmalıdır. Bu tür hastalarda tedavinin etkinliğini artırmak için insuflasyondan önce ozonlu su ile intestinal yıkama (lavman) yapılması önerilir. Kronik kolitli hastalarda ozon tedavisi herhangi bir vücut direncine neden olmaz, remisyon süresini uzatır (H.Knoch, W.Klug, 1990). Bu patolojilerde elde edilen terapötik etkiyi desteklemek için yılda 2-3 kez ozon tedavisi tekrarlanır. Birçok antiseptiğin aksine, ozon herhangi bir hasar verici veya korozif etki oluşturmaz.

 


Antalya Bağırsak Hastalıkları Tedavisi

Bağırsak Hastalıkları Tedavisi tedavisi ve Bağırsak Hastalıkları Tedavisi fiyatı hakkında Daha fazla bilgi için iletişim numaramızdan bizi arayabilir, Whatsapp numaramız ile sorularınızı sorabilirsiniz.

Whatsapp